بابک شعبانی
بابک شعبانی

عکاس، طراح، نقاش و انیماتور. موسس و مدیر مسئول Az-Photo.com و TabrizArt.com

فراخوان کنکور تصویرسازی کتاب‌های تصویری جزیره نامی ۲۰۲۱

فراخوان کنکور تصویرسازی کتاب های تصویری جزیره نامی ۲۰۲۱

کنکور تصویرسازی کتاب‌های تصویری جزیره نامی از تصویرگران سراسر جهان برای شرکت در این مسابقه...

هوپ هوپ نامه مجموعه اشعار میرزا علی اکبر صابر به زبان ترکی آذربایجانی

کتاب هوپ هوپ نامه مجموعه اشعار میرزا علی اکبر صابر به زبان ترکی آذربایجانی

کتاب هوپ هوپ نامه مجموعه  ای از اشعار میرزا علی‌اکبر صابر به زبان ترکی می باشد. این مجموعه...