دسته:اعضای هوپ کارتون

معرفی اعضای هوپ کارتون | داود دلدار

داود دلدار – ۱۳۶۱ شروع فعالیت: از سال ۱۳۷۰ از کانون فکری و پرورشی فلق تبریز تحصیلات:...